Portfolio technologiczne

nerd girl
Internet Rzeczy

Internet Rzeczy

 • Technologie sensoryczne
 • Technologie mobilne
 • Chmury obliczeniowe
 • Rzeczywistość wirtualna
 • Gamifikacja
nerd girl
Zdrowie

Zdrowie

 • e-zdrowie
 • Biotechnologie
 • Nanotechnologie
 • Profilaktyka zdrowotna
nerd girl
Niskoemisyjny transport

Niskoemisyjny transport

 • Pojazdy elektryczne
 • Mobilność alternatywna
 • Ekopaliwa
 • Drony i pojazdy bezzałogowe
nerd girl
Energetyka odnawialna

Energetyka
odnawialna

 • Energetyka wiatrowa
 • Energetyka solarna
 • Energetyka wodna
 • Magazynowanie energii
 • Recykling
nerd girl
Żywność i woda

Żywność i woda

 • Żywność drukowana
 • Żywność bioaktywna
 • Technologie uzdatniania wody
nerd girl
Technologie wytwórcze

Technologie wytwórcze

 • Recykling
 • Przetwórstwo odpadów
 • Technologie materiałowe

INTERNATIONAL NETWORK TECHNOLOGY TRANSFER

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ TRANSFERU TECHNOLOGII

European
Countries

European
Clusters

European
Companies

World
Cooperation

Państwa
Europejskie

Klastry
Europejskie

Firmy
Europejskie

Współpraca
Świat

Cele i priorytety


Europejski ekosystem innowacji

wymiana wiedzy, wspólne prace badawcze, rozwojowe i komercjalizacyjne

Nowe możliwości biznesowe

promocja technologii, wspólne podejmowanie przedsięwzięć biznesowych i marketingowych

Współpraca międzynarodowa

zbudowanie globalnej platformy transferu i promocji technologii